19/07/2013

lúc sayai mà không biết anh yêu
anh đưa anh đón anh chiều chuộng em
đêm anh thấy lúc say mèm
tim anh em lấy dao đem ra bằm

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP