03/07/2013

quen rồithấy anh ít nói ít cười
bạn bè hay bảo anh người cô đơn
cô đơn nhưng anh chẳng buồn
quen rồi những bữa ăn cơm một mình

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP