27/09/2014

chính bácnhận sai lầm cải cách ruộng đất
bác Hồ lau nước mắt dầm dề
tôi phải chửi sau khi biết bác
tác giả bài địa chủ ác ghê

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP