30/09/2014

ảo diệutrong óc tôi tây tạng huyền bí
như bức tranh sau lớp sương lam
làm sao trái tim người mất nước
vẫn từ bi nở đóa ưu đàm

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP