26/11/2016

sự chếtthầy bảo trước đề tài sự chết
nếu bạn chọn thái độ tảng lờ
thì đến khi tử thần gõ cửa
bạn sẽ đành nộp mạng ngu ngơ

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP