03/11/2016

về qua


(ảnh: Thiên Chương)

có ai về qua sông Thị Vải
không kinh hoàng nhìn dải nước đen
nhớ xưa không thấy buồn len
dòng sông nước sạch chảy quanh hiền hòa

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP