24/06/2008

cd

xa lộ đêm về heo hút đêm
tiếng hát u hoài rúng động tim
anh thấy hồn em trong tiếng hát
thấy đĩa nhạc là xương thịt em

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP