30/03/2009

bông lau

mấy năm sau này sinh lặng lẽ
sống buồn như cây sậy tầm thường
thơ sinh như bông lau rưng rức
bay vào hồn những kẻ tha hương

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP