02/04/2009

khát sữa

vợ sinh đứng nghẹn ngào ngưỡng cửa
con khóc khan ngủ lả tay bồng
vú em teo con mình khát sữa
anh vắt thơ ra sữa được không

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP