25/03/2017

loa phườngnghe loa từ lúc sớm mơi
cho đến lúc tối toàn lời hay ho
nhưng nghe nhiều quá tai no
tai tui no cứng ai cho tắt giùm

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP