21/09/2017

giả cầylâu mới nhậu và bàn chuyện Đảng
các bác muốn em đãi gì đây
thế này nhé cho hợp khẩu vị
uống bia hơi ăn món giả cầy

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP