12/10/2017

quan bàmưa to nước lụt dữ hè
quan mặc váy đứng trên bè cầm ô
xem hình có kẻ hàm hồ
hỏi quan sợ nước ướt vô chỗ nào?

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP