14/11/2017

mai khôicô trương tấm bảng đái lên trump
dân mạng lao nhao cãi hà rầm

sao cô lại chọn nhầm đối tượng
không điểm ngay mặt tập cận bình

cô phản đối vì cô muốn nổi
hay cô đang xử dụng nhân quyền

mỗ nghĩ chọn thái độ chính trị
cô ngon lành hơn đám dửng dưng

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP