22/12/2017

biệt phủnước mình nghèo mà sao thiệt ngộ
mọc đầy mấy triệu đô nhà gỗ

tại sao lũ mỗi trận mưa to?
vì trơ gốc cây rừng phòng hộ

dân đói rách vất vưởng lề đường
quan phú quý ngự trong biệt phủ

điểm mặt bọn tham nhũng ở đâu?
cứ xem xét cơ ngơi cán bộ!

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP