03/12/2017

ở Miller'sbạn kêu ta biệt kích văn nghệ
bắt uống rượu say, giả lấy cung
ta cười nếu nhốt vào động đĩ
cứ nhốt ngay! mai khỏi truy lùng

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP