12/07/2018

em thơtrên tay cầm đĩa chuối vàng
em thơ ngây đứng sau hàng kẽm gai
mắt em nhìn lặng bên ngoài
trong đầu em nghĩ đố ai biết gì

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP