28/05/2010

tự dotự do con chim hót
tự do hạt nắng vàng
tù gánh củi thầm tủi
thân mất nước nhà tan

tự do mây thênh thang
tự do cá lượn quanh
tù trầm mình vớt nứa
như vớt buồn lênh đênh

tự do con trăng mọc
lòng tù nhiều uẩn khúc
bật những lời trầm tư
khóc lúc gẫy ngọn cờ

tự do những ý thơ
ghé tai nhau mà đọc
những lời không chịu khuất
như lửa lan cỏ gianh

tự do luống cải xanh
thân lao tác cũng đành
nhưng tự do mai phục
những tâm thức đấu tranh

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP