25/05/2010

phố chữ


(City of Words, lithograph by Vito Acconci)

dân cư trong phố chữ
là những nhà thơ và nhà văn
cùng nhân vật của họ

họ mang bệnh tưởng tượng
những luyến ái anh nam chị nữ
yêu mất ngủ vì nhau

họ sống như chiêm bao
để hết tâm hồn vào sáng tạo
những ảo ảnh tình yêu

không ai cần danh vọng
tài sản duy nhất họ chia chung
chỉ là một vầng trăng

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP