18/05/2010

truyện thiền: ông Phậtngười tu hành ta không uống rượu
huynh không uống rượu không phải người
không là người ta là ai chứ?
đệ e là ông Phật mất thôi

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP