17/05/2010

truyện thiền: thắc mắcbữa cơm vị khách nọ thắc mắc
ngài tu giúp nhân thế được gì
thiền sư nghe mỉm cười dí dỏm
giúp chẳng còn một thắc mắc chi

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP