05/11/2015

bên aobị Tây lùng bắt không hàng
anh khóa bỏ trốn khỏi làng biệt tăm
hôm qua anh lén về thăm
không dám đánh thức vợ nằm ngủ trưa

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP