23/11/2015

tiễn Phùng


Nhà văn Phùng Nguyễn
(1950-2015)
dinhcuong

tin Phùng
bỗng
ra người thiên cổ
bàng hoàng cả
những ai
sơ ngộ

chuyện tử sinh
dẫu biết
lẽ thường
tôi vẫn tiếc
tài hoa
vắn số

Phùng viết văn
ý tưởng
thâm trầm
làm blog
luận
công minh thế sự

phương xa
tôi
không tiện tiễn đưa
mượn thơ
gửi
chút lòng mến mộ

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP