10/11/2015

phố dân oanhà nội có phố dân oan
không một hàng quán chỉ toàn bích chương
đòi nhà đòi đất của dân
bị cướp trắng trợn bởi phường tham quan

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP