03/12/2015

hỏi thừa“Bảo vệ ngư dân Việt Nam”
“Đả đảo Trung Quốc xâm lược”
“Tự do cho người yêu nước”
“Hoàng Sa – Việt Nam”
“Trường Sa – Việt Nam”
“Tổ quốc trên hết”
nhóm người biểu tình đồng thanh hô to
dù khản cổ vẫn hô
dù bị công an đàn áp thô bạo vẫn hô
cô gái nói nhớ từng câu biểu ngữ
từng khẩu hiệu đấu tranh
phẫn uất nhất là câu
“Phản đối lệ thuộc Trung Cộng”
anh bạn hỏi cắc cớ
ai lệ thuộc?
cô ấy nghiêm nét mặt đáp
hỏi thừa!

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP