29/12/2015

hương vị quê hươngchàng nhắn nàng khi ăn đồ biển
ăn giùm anh một món cua rang
tưởng tượng lúc tay nàng bóc vỏ
chàng bỗng nghe vị ngọt lưỡi nàng

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP