13/09/2016

còn trơ nỗi buồnnhững Hai Lúa trầm mình phát sậy
nhổ cỏ năng cầy cấy ruộng đồng
cuối cùng bị nhà nước cướp đất
sống đói nghèo cam chịu bất công

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP