19/09/2016

hồn ở đâu đâuchị gập sách xong tắt đèn ngủ
nằm quay lưng nghe dạ héo sầu
tình nghĩa cả chục năm chăn gối
chồng nằm bên hồn ở đâu đâu

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP