14/10/2016

cá hồicha mẹ đẻ ở sông
trôi dạt đại dương đâu đâu cũng
bơi về nguồn mà chết

mang thân phận lưu vong
sống lang thang bốn bể chân trời
ngóng quê xưa mòn mỏi

đau đáu mơ về nguồn
lúc cuối đời gửi thây đất mẹ
an ủi như cá hồi

nhưng sông quê tù hãm
muốn làm cá hồi cũng không được
chắc đành chết tha hương

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP