21/10/2016

hỏi thậtmắt chàng ướt át môi cười
khen chưa từng gặp ai người sắc hương
càng gần càng thích càng thương
nàng cười hỏi muốn lên giường phải không

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP