10/10/2016

nói chuyện văn hóa khinh bỉđâu chỉ có bọn tham nhũng là đáng khinh
còn bọn khúm núm quỵ lụy ngoại bang
còn bọn tuyên truyền dối trá mị dân
còn bọn dùng bạo lực đàn áp nhân quyền tự do dân chủ
còn bọn ôm ấp giáo điều XHCN ngu xuẩn
còn bọn bất tài tham quyền cố vị
còn bọn tư bản Đỏ cướp nhà cướp đất dân oan
tất cả bọn chúng đều đáng đem ra phỉ nhổ

những bọn người đáng khinh bỉ đó là ai?
có phải chúng là bọn quan chức cán bộ CSVN không?
cơ chế chính trị nào đã đẻ ra và dung túng chúng?
có phải là đảng Cộng sản Việt Nam không?
vậy thì chúng ta cần khinh bỉ Đảng
cần khinh bỉ Xã hội Chủ nghĩa
lão hủ nghĩ kẻ đáng khinh bỉ nhất
chính là Hồ Chí Minh
kẻ cam tâm làm tay sai Cộng sản quốc tế Nga Tàu
đã đưa XHCN độc hại vào tàn phá đất nước
chúng ta phải cần điểm mặt!

thực ra bọn lãnh đạo CSVN đâu chỉ đáng khinh
mà còn đáng đem ra kiện trước Tòa án Tội phạm Quốc tế (*)
chúng gây đủ thứ tội ác với nhân dân
tội hãm hại những người trong đảng phái quốc gia chân chính
tội giết hàng trăm nghìn địa chủ phú nông vô tội
trong cuộc cải cách ruộng đất kinh hoàng
tội bắt giam đầy đọa trí thức trong nhóm Nhân Văn Giai Phẩm
tội khởi động cuộc chiến xâm lăng miền Nam đẫm máu
tội chôn sống hàng ngàn dân vô tội ở Huế tết Mậu Thân
tội thâm hiểm trả thù sĩ quan công chức VNCH trong trại cải tạo
tội lùa hàng trăm nghìn dân chế độ cũ đi vùng kinh tế mới
tội để bọn tài phiệt lũng đoạn kinh tế phá hoại môi trường
tội đàn áp những nhà hoạt động dân chủ bằng những thủ đoạn chính trị lưu manh
tội làm suy đồi luân lý đạo đức văn hóa dân tộc
tội làm tiêu hao dân khí trước áp lực ngoại bang
tội để giặc Tàu hoành hành xâm chiếm biển Đông

lão hủ càng nghĩ càng uất ức
tội ác bọn lãnh đạo CSVN chất cao bằng núi như thế
nhân dân phải sống trong đau khổ nhọc nhằn mấy thập kỷ
mà chúng nó vẫn chễm chệ trên ngai
chia chác nhau quyền lực và hưởng thụ của cải tham nhũng
có phải tại đa số chúng ta chấp nhận làm thân bị trị
phần vì sợ thiệt hại quyền lợi cá nhân
phần vì sợ liên lụy nguy hiểm gia đình
mà không dám cương quyết hy sinh đấu tranh
cho nhân quyền tự do dân chủ
cho tương lai dân tộc và tiền đồ tổ quốc
than ôi! lão cũng chỉ biết ngậm ngùi tự nhận
tấm thân vô dụng của mình cũng thực đáng khinh!

(*) International Criminal Court

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP