29/01/2017

bới chữcàng sống lâu lắc xứ người
càng thấy vô nghĩa quãng đời tha hương
con gà bới đất ra giun
lão hủ bới chữ ra buồn quẩn quanh

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP