11/01/2017

thời suychẳng cần học thức đàng hoàng
cần quen quan chức biết làm áp-phe
tiểu nhân lên ngựa xuống xe
còn ai quân tử thì lê dép cùn

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP