16/02/2017

bao giờ



xóm làng nhìn đâu cũng thấy nước
thương quê mình lũ lụt hàng năm
bao giờ trời mới hết hành
dân tôi khổ mấy cũng đành chịu thôi

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP