11/09/2017

bên dòngbàng bạc mây trời như muốn nhắn
tình hợp rồi tan cũng thế thôi
con sông nhỏ êm đềm nước chảy
như khuyên người hãy để buồn trôi

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP