18/03/2018

hết sức ấn tượnglão bạn gởi mỗ tấm hình
đùa mồ hôi toát đầy mình giấc mơ
quân ta chồm hổm ngồi chờ
quân Tàu hớn hở tiến vô Ba Đình

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP