25/03/2018

một chỗ an toàngiữa trưa người lính nhảy dù
cõng dân hay cõng quân thù tải thương
ở nơi bom đạn chiến trường
chỗ an toàn nhất là lương tâm người

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP