27/03/2018

nuốt hận



tàu cấm ta đánh cá biển đông
nhiều ngư dân đành nuốt hận lòng
đi nuôi tôm với tham vọng lớn
biến nước thành cường quốc về tôm

(*) sau khi đọc bài báo Việt Nam tham vọng thành cường quốc về tôm trên Báo Mới.

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP