27/03/2018

nuốt hậntàu cấm ta đánh cá biển đông
nhiều ngư dân đành nuốt hận lòng
đi nuôi tôm với tham vọng lớn
biến nước thành cường quốc về tôm

(*) sau khi đọc bài báo Việt Nam tham vọng thành cường quốc về tôm trên Báo Mới.

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP