28/07/2018

vượt nghèođọc bảng khẩu hiệu vượt nghèo
đạp xe tui té lộn mèo thất kinh
các chị ơi cứu gia đình
bằng chính nội lực cửa mình nghe chưa!

12/07/2018

em thơtrên tay cầm đĩa chuối vàng
em thơ ngây đứng sau hàng kẽm gai
mắt em nhìn lặng bên ngoài
trong đầu em nghĩ đố ai biết gì

03/07/2018

tin đảngtin đảng, bình tĩnh nhân dân
Ngân kêu gọi cốt trấn an đồng bào
còn không tin đảng thì sao?
thì bị đấm đá lôi vào trại giam

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP