20/03/2013

cụ Đặnggần trăm tuổi đạp xích lô
kiếm ăn bữa đói bữa no qua ngày
cụ đạp mấy chục năm nay
con đường chủ nghĩa còn dài tới đâu?

Sau khi xem phóng sự bằng hình Cụ ông gần trăm tuổi đạp xích lô của Văn Nguyễn trên VNExpress

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP