23/03/2013

nàng hỏianh ơi họ nói đúng thế chăng
nếu muốn biết cuộc đời uẩn khúc
không có ai biện giải hay bằng
những người đã xuất gia hoàn tục?

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP