30/03/2013

lễ Phục Sinhkiếp dân oan mất nhà mất đất
khổ còn hơn súc vật Chúa ơi!
lễ Phục Sinh xin ơn Thiên Chúa
cho chúng con sống lại kiếp người

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP