08/03/2013

vỉa hè hiến phápvừa lấy ý kiến vừa đe
dân đòi dân chủ Đảng ghè cổ ngay
ta cần cách mạng hoa nhài

hắn nghe phẫn khích tiếng ai cạnh bàn

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP