13/03/2013

nghe lời vợmuốn tránh không dự sinh hoạt Đảng
anh cứ khai đau bụng
- vợ khuyên
thấy có lý hắn nghe lời vợ
đâu ngờ thành đau bụng kinh niên

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP