28/09/2009

hãy yêu

hãy sống và hãy yêu
dù nắng sắp tắt chiều
trong giòng đời mải miết
thân mình như rong rêu

hãy sống và hãy vui
với muông thú với người
với cỏ cây hoa lá
vì đời sẽ tàn thôi

hãy sống và hãy cho
những tình cảm mộng mơ
như mây trời lãng đãng
trôi vào cõi hư vô

hãy sống và hãy quên
những khắc khoải ưu phiền
hãy là hoa quỳnh nở
cho người hương tịnh yên

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP