04/08/2015

bán mía rong


(hình: Quang Phùng)

xe đạp chất bán mía rong
còn mắc được võng cho con thơ nằm
kiếm cơm phải chịu nhọc nhằn
có ai thèm mía mua ăn mía giùm

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP