17/08/2015

thực tế báo chí VNnước bạn tôn trọng đệ tứ quyền
ký giả được tự do chất vấn
nước tôi dưới chế độ độc tài
nhà báo vào ra tù lận đận

thực ra tất cả trò chơi bẩn
là muốn bịt miệng giới truyền thông
họ muốn những cây viết cứng cỏi
phải khom lưng quỳ gối phục tùng

chuyện áp bức là điều đáng buồn
vì cơm áo nhiều tay qui thuận
nhưng những ai còn có lương tâm
và ý thức vẫn không chấp nhận

họ sống với ngòi bút bi phẫn
nhưng họ không nao núng tinh thần
cám ơn các bạn đã lên tiếng
đòi tự do cho những tù nhân

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP