17/10/2015

chuyện còcô ta kiếm được mối luôn
làm ăn khấm khá nhờ buôn trứng người
hôm qua ghé nhà em chơi
cứ theo dụ mãi chẳng rời em ra

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP