30/10/2015

dằn mặt côn đồmỹ điều động chiến hạm hải quân
giữa biển đông lướt sóng đi tuần
bảo vệ tuyến tự do hàng hải
ngăn ý đồ bành trướng bắc kinh
dằn mặt lũ côn đồ đại hán
trấn an dân các nước trong vùng
bạn tôi nói bọn tàu gờm mỹ
chúng chỉ còn cách cướp ngư dân

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP