20/12/2015

đêm xanhhãy gối đầu lên chữ
sẽ ngon giấc cô nương
kẻ làm thơ chiêu dụ
một nhan sắc lạ thường

thơ làm rao bán mộng
bút ray rứt tâm tình
trăng và thơ dan díu
đêm sương lạnh dòng kinh

xưa thương môi thương mắt
cô nương đi bặt tăm
yêu mà không kịp ngỏ
ngậm sầu hai chục năm

đêm xanh mùa trăng cũ
gặp nhau chỉ tình cờ
đánh tiếng chuông tư lự
thơ sầu nhuộm ý thơ

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP