06/06/2018

đặc khu diễn giảiTập Cận Bình gửi sang đặc chỉ
đặc cách phong chức nhiều quan Nam
biến chúng thành những tên đặc ủy
với đặc nhiệm xây cất đặc khu
cho dân Tàu đặc quyền khai thác 
với rất nhiều đặc khoản ưu tiên
hưởng đủ thứ quyền lợi đặc trưng
ngay cả quyền đặc miễn hình sự
dẫu chúng có coi lờ đặc ước
tội gì cũng đương nhiên đặc xá
dân Nam phải coi là đặc ân
được đặc định làm tôi mọi chúng
còn nhiều thứ bổng lộc đặc biệt
kể hết thì đặc nghẹt danh sách
nguy nhất dân Tàu thành đặc công
khi Trung Quốc xâm lăng nước Việt
dân Nam mang đặc tính đấu tranh
hãy đặc sắc vùng lên đồng khởi

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP